Historie hotelu Švýcarský dům

Hotel Švýcarský Dům

V kronice se uvádí, že hotel Švýcarský dům byl v obci Sněžník u Děčína postaven v roce 1892, ale podle zápisu v pozemkových knihách, byly v tomto roce pouze zakoupené pozemky a skutečně byl Švýcarský dům dostavěn až roku 1902. Německy hovořícím návštěvníků byl hotel více známý známý pod názvem Schweizerhof. Majitelem byl Franz Rabenstraif, recepční hotelu Krone v Děčíně, dnešní Koruna. V roce 1907 byl dán Švýcarský dům do dražby a koupila ho Děčínská spořitelna, která hotel pronajímala. Po válce se začal turistický ruch více rozvíjet. 19. ledna 1929 odkoupil od Spořitelny Švýcarský dům Alfonz Tritschel. Hotel byl celkem třikrát přestavován. Tento majitel Švýcarský dům provozoval až do roku 1945. 11.listopadu 1945 hotel převzalo Ministerstvo vnitra – Pohraniční stráž a byla tu zřízena kasárna pro pohraničníky.

Fotografie z našeho okolí u Českého Švýcarska